سیاست مرجوعی و تعویض

سیاست  مرجوعی  کالاهای  خریداری  شده  از  وبسایت  و  شعب  زنجیره ای  پاما :

1- مرجوع  نمودن  کالا  یعنی  دریافت  کالا  توسط  فروشگاه  و  باز  پرداخت  مبلغ  پرداختی  مندرج  در فاکتور  به  مشتری .

2- تمامی  کالا های  خریداری  شده  تا  48  ساعت  از  زمان  خرید  قابلیت  مرجوع  نمودن  خواهند  داشت .

3- کالا هایی  که  در  زمان  حراج  یا  تخفیف  خریداری  شده  باشند  قابلیت  مرجوع  نمودن  را  نخواهند  داشت .

4- در  صورت  مرجوع  نمودن  محصول ، مبلغ  پرداختي  شما  بين  1  تا  3  روز  كاري  به حسابتان  واريز  خواهد  شد .

5- مرجوع  نمودن  کالا  تنها  در  صورتی  امکان  پذیر  است  که  کالا  مورد  استفاده  قرار  نگرفته  باشد  و  اثری  از  استفاده  روی محصول  نباشد . 

6- مرجوع  نمودن  کالا  تنها  در  صورتی  امکان  پذیر  است  که  فاکتور  خرید  محصول  به  فروشگاه  ارائه  شود .

7- مرجوع  نمودن  کالا  تنها  در  صورتی  امکان  پذیر  است  که  بسته  بندی  اصلی ، لیبل  بارکد  و  قیمت  و  متعلقات  به  طور  کامل  به  فروشگاه  ارائه  شوند .  

8- مخدوش  کردن ، نوشتن  متن  و  صدمه  زدن  به  بسته  بندی  یا  کالا ، شرایط  مرجوعی  را  از  بین  خواهد  برد . 

 

سیاست  تعویضی  کالاهای  خریداری  شده  از  وبسایت  و  شعب  زنجیره ای  پاما :

1- تعویض  نمودن  کالا  یعنی  تعویض  کالا  با  یکی  از  محصولات  فروشگاه  پاما . 

2- تمامی  کالا های  خریداری  شده  تا  روز  از  زمان  خرید  قابلیت  تعویض  نمودن  خواهند  داشت .

3- تعویض  کالا  فقط  با  کالا های  هم  قیمت  یا  گرانتر  از  محصول  ابتدایی  امکان  پذیر  می باشد . 

4- کالا هایی  که  در  زمان  حراج  یا  تخفیف  خریداری  شده  باشند  تا 3  روز  از  زمان  خرید  قابلیت  تعویض  نمودن  خواهند  داشت .

5- تعویض  نمودن  کالا  تنها  در  صورتی  امکان  پذیر  است  که  کالا  مورد  استفاده  قرار  نگرفته  باشد  و  اثری  از  استفاده  روی  محصول  نباشد .

6- تعویض  نمودن  کالا  تنها  در  صورتی  امکان  پذیر  است  که  فاکتور  خرید  محصول  به  فروشگاه  ارائه  شود . در  صورت  عدم  ارائه  فاکتور  خرید ، قیمت  روز  محصول  ملاک  تعویض  خواهد بود .

7- تعویض  نمودن  کالا  تنها  در  صورتی  امکان  پذیر  است  که  بسته  بندی  اصلی ، لیبل  بارکد  و  قیمت  و  متعلقات  به  طور  کامل  به  فروشگاه  ارائه  شوند .  

8- مخدوش  کردن ، نوشتن  متن  و  صدمه  زدن  به  بسته  بندی  یا  کالا ، شرایط  تعویض  یا  مرجوعی  را  از  بین  خواهد  برد .